Legislatívno-právna komisia:

JUDr. Ing. Radoslav Kešeľák predseda
 JUDr. Ľubomír Ondov  člen

 

 

 

 

Poľovnícka komisia:

Ing. Martin Vanous 
predseda
Ing. Ján Štefánik člen
Peter Repaský člen
Dušan Švihra člen
František Richtarčík člen
Ing. Ján Mnich
člen
Ing. Vladimír Sajdák
člen
Ing. Marcel Slivka člen
Ondrej Šoltís člen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomická komisia:

Ing. Helena Macalová predsedníčka
Ing. Štefan Staňa člen
Štefan Roch
člen

 

Osvetová komisia:

Ing. Anton Majcher
predseda
MUDr. Jozef Vančo člen
Mária Širilová
členka
Rastislav Kolej člen

 

Strelecká komisia:

Ing. Štefan Kukura predseda
Ing. Peter Frank člen
Ing. Marián Vaľo
člen
Vladimír Mika st.
člen
Vladimír Mika ml. člen
Peter Zubaľ
člen
Ing. Vladimír Tremba člen
Vladimír Steiner člen
Štefan Labuda člen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kynologická komisia :

Pavol Olšavský predseda
Ján Palenčár člen
Štefan Janečko
člen
Ján Fabini st. člen
Mgr. Štefan Lisoň
člen
Ľubomír Tököly člen
Ing. Matúš Fabini člen
Stanislav Adamec
člen
Štefan Sabo
člen
Marek Lisoň člen