Judr. Maroš Leško

predseda

 

 

 

Kontrólny úsek:

Ing. Ľubomír Kubičár    
predseda pre kontrolný úsek
Ing. Radovan Pavlikovský
člen
Miroslav Nemčík člen

 

 

 

 

 

 

Disciplinárny senát:

JUDr. Maroš Leško 
predseda Disciplinárneho senátu
Mgr. Gustáv Krajči
člen
Stanislav Salaj 
člen