Mgr. Marián Tatarko predseda
Mgr. Ján Kučinský
podpredseda
Ondrej Šoltís vedúci kancelárie OPK
Ing. Anton Majcher
predseda osvetovej komisie
Ing. Martin Vanous predseda poľovníckej komisie
Ing. Helena Macalová
predsedníčka ekonomickej komisie
Pavol Oľšavský predseda kynologickej komisie
JUDr. Ing. Radoslav Kešeľák predseda legislatívno-právnej komisie
Ing. Štefan Kukura predseda streleckej komisie